Gebruikersvoorwaarden m.i.v. 1 januari 2013

 

Algemeen:

 • Ateliertijden: overdag tussen 08.30 en 17.30 uur / s-avonds tussen 17.30 en 24.00 uur
 • De deelnemersbijdrage voor 2013 140,00, dient vr 25 december 2012 op de HakHok rekening: RABO 183602501 t.n.v. L.C.J. Scheffer-van Dijk, inzake HakHok Veldhoven, te zijn bijgeschreven. Vermeld je naam, jaar en de dag waarop je hakt
 • Staat je volledige bijdrage op 31 december 2012 niet op onze rekening? Dan ben je met ingang van 1 januari 2013 geen HakHokker meer
 • Deelnemers, die al een jaarcontributie voor het lopende kalenderjaar hebben betaald, kunnen als aanvulling ook een strippenkaart van 10 keer kopen ( 40,00). Deze kan naast het lidmaatschap van je vaste daggroep worden gebruikt. Met Toot kan je afspreken wanneer je dan (extra) kan komen hakken
 • Dagen dat je niet kunt beeldhouwen, vervallen en worden niet ingehaald of geruild!
 • De activiteiten in het OPEN ATELIER worden gescheiden van het woongedeelte van Toot van Dijk en haar familie. In verband met het waarborgen van hun privacy is Het HakHok op zondag, maandag en dinsdag overdag, niet toegankelijk
 • De slagboom wordt van zaterdagavond tot dinsdagavond afgesloten
 • Alleen bij calamiteiten kan er getelefoneerd worden, gelieve dus zoveel mogelijk een eigen mobiele telefoon mee te nemen. Het HakHok is telefonisch te bereiken op nummer: 040-2942349

 

Afspraken:

 • Roken is in Het HakHok, pauzelokaal, overkappingen en tenten verboden. Buiten mag er gerookt worden mits er geen peuken op grond, paden en wei gegooid worden
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Opdracht voor iedereen: neem je verantwoordelijkheid en spreek groepsgenoten erop aan als ze een gedrag vertonen dat tegen de afspraken indruist
 • Bij wangedrag kan deelname aan Het HakHok onmiddellijk worden opgezegd
 • Elke groep heeft een groepshoofd wiens taak het is: toezien dat de leden van de groep zich houden aan de gebruikersvoorwaarden
 • Ivm het regelmatig verdwijnen van goederen, gaan de wandkasten op slot
 • Groepshoofden hebben een sleutel om voorraden te kunnen aanvullen
 • Vragen, opmerkingen voortaan per e-mail stellen aub zodat ik erover kan nadenken of ik die wel kan of wil, honoreren
 • Als ik om een reactie op mijn e-mails vraag, gf die dan per omgaande
 • Werken met elektrisch gereedschap is verboden
 • Uitzondering: boren van een gat tbv van een pin en het slijpen van beitels

Puin, gruis en opruimen:

 • Beeldhouwen levert puin op, ruim dit na je werktijd op
 • Veeg (vooral bij harde steen) ook de splinters op die verder weggesprongen zijn
 • Ook als je niet hakt, maar alleen raspt of vijlt, levert dit gruis op. Ook dit dien je aan het einde van je dag op te vegen
 • Wat betreft schoonmaken van je werkplek: gebruik bijvoorkeur de rubber vloerwisser
 • Sprenkel wat water op de vloer voor je gaat vegen, hierdoor waait er minder stof op
 • Er staat een watervernevelaar in Het HakHok klaar, gebruik hem!
 • Vis schuurpapiertjes, houtsplinters en ander afval uit het opgeveegde puin en gooi het weg in de kliko
 • Opgeveegd puin in de kruiwagen deponeren. Als deze vol is wordt de inhoud op een daarvoor aangewezen plek op het terrein gestort
 • Buiten werken: uitsluitend op het grind (of dr waar grof puin ligt) en nit op het egale, vlakke, gladde deel van de parkeerplaats en bospaden
 • Enerzijds vanwege toegankelijkheid van het terrein bij calamiteiten, anderzijds om het vlakke deel niet te bevuilen met fijn poeder. Na een regenbui wordt nl dit spekglad. Bovendien kunnen geparkeerde autos beschadigd worden door wegspringende scherven
 • Deponeer ook nit fijn gruis op paden en parkeerplaatsen, maar altijd in de kruiwagen
 • Veger, blik en wisser/ bezems etc. weer op de bestemde plekken terugplaatsen
 • Stofzuiger regelmatig legen in de kliko

 

Corvee c.q. taken van elke deelnemer:

 • Ook hakkers die vroegtijdig naar huis gaan, dienen hun steentje bij te dragen om Het HakHok leefbaar te houden. Was bijvoorbeeld eens tussentijds af, leeg de puinkruiwagen, vul in de winter het haardhout aan of stofzuig het pauzelokaal enz
 • Groepstaak: zker wanneer de kachel brandt, het pauzelokaal stofzuigen
 • Elke dag: alle gebruikte spullen afwassen en opbergen in de daartoe bestemde kast of la
 • Groepstaak: koffie, thee etc. opruimen op de plaats waar het hoort
 • Groepstaak: koffie- en theekannen legen en schoonmaken
 • Groepstaak: koffiezetapparaat legen en reinigen, waterkoker omspoelen
 • Groepstaak: koelkast nakijken en achtergebleven eten weggooien of meenemen
 • Groepstaak: toilet poetsen, zie rooster. Noteer je naam als je jouw taak hebt gedaan
 • Aan het einde van de dag: controleer of alle apparaten uitgeschakeld zijn, snoeren uit het stopcontact en ophangen a.u.b.
 • Sluit de deuren, doe alle lichten uit en zorg ervoor dat het pauzehok en de hakruimte weer netjes zijn voor de volgende groep
 • De laatste die het terrein verlaat is verantwoordelijk voor het sluiten van de slagboom
 • Iedereen helpt een keer per jaar met de grote schoonmaak. Ipv kappen wordt er op jouw dag gewerkt aan het opruimen van Het HakHok. Door het niet inhuren van een schoonmaakbedrijf kan de contributie zo laag zijn. Roosters worden tzt bekend gemaakt

 

Wintertaken:

 • Kachel, niet volstouwen maar met beleid stoken, zie instructieformulier
 • De zwarte stekker rechts in het blok boven het aanrecht nooit uittrekken! Hierdoor wordt de waterleiding vorstvrij gehouden.
 • Stekker van het straalkacheltje in het toilet ook laten zitten, houdt het toilet vorstvrij

Spullen:

 • Er worden helaas regelmatig spullen gestolen: koffie, thee, filters etc.
 • Ook gereedschap verdwijnt, wees alert en spreek elkaar op wangedrag aan
 • Merk jouw spullen met een teken- of kleurcode en pas deze aan de andere kenmerken in je groep aan, zodat er niet twee dezelfde merktekens zijn
 • Het gebruik van andermans c.q. Hakhokspullen, dient zorgvuldig te gebeuren.
 • Zorg dat geleend materiaal in dezelfde staat en op dezelfde plaats wordt teruggelegd
 • Beschadigingen zijn voor verantwoordelijkheid van de lener
 • Maak je iets stuk? repareer of vervang het beschadigde exemplaar!
 • Iedereen draagt zorg voor eigen gereedschap en stenen c.q. beelden. In verband met de beperkte ruimte kunnen er maximaal 2 stenen of beelden per persoon blijven liggen!
 • Heb je meer stenen? Leg ze, voor eigen risico, in het depot aan het einde van het pad langs de steenvoorraad
 • De stal is uitsluitend bestemd voor Toot en werkmateriaal tbv tuin en onderhoud
 • De rechterhoek bij de schuifvoordeur is, evenals haar priv waterschuurinstallatie, uitsluitend gereserveerd voor Toot

 

Aansprakelijkheid:

 • Betreden van het terrein, gebruik van Het HakHok, apparatuur en gereedschap geschiedt volledig voor eigen risico
 • Elke steenkapper komt op vrijwillige basis in Het HakHok beeldhouwen en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, de eigen veiligheid en die van anderen
 • Ook is men tevens hoofdelijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van Het HakHok, andere deelnemers en/of Toot van Dijk, haar familie c.q. huisgenoten.
 • Het HakHok is slechts een naam en kan voor geen enkele schade aansprakelijk worden gesteld. Op het terrein hangen daarom eigen risico mededelingen
 • Voor activiteiten welke niet door Het HakHok worden georganiseerd, maar die wel op het terrein aan de Locht 129 plaatsvinden, draagt Het HakHok geen verantwoordelijkheid
 • Eventueel veroorzaakte schade dient door de betreffende personen te worden vergoed aan getroffenen. Zorg dat je WA verzekerd bent
 • Werk niet als je vermoeid bent. Attentie: werken met gereedschap is niet te verenigen met vermoeidheid, alcohol en/of drugs. Hak daarom veilig!

 

Uitzonderingen bevestigen de regel en worden uitsluitend door Toot van Dijk vastgesteld en bekrachtigd. Zij houdt zich te allen tijde het recht voor zaken op haar manier te regelen.